Klik na svetlost
klik na svetlost/20.01.2019.

Konkurs Muzeja Nikole Tesle

klik-na-svetlost
  • Muzej Nikole Tesle
Autor fotografije:
Izvor: SEEcult


Muzej Nikole Tesle u Beogradu objavio je konkurs za izradu rešenja suvenira “Tesla – srpski duh, delo, budućnost” koji je namenjen samo studentima završnih godina fakulteta umetnosti, akademija i visokih umetničkih škola, kao i studentima Arhitektonskog fakulteta i studentima master i doktorskih studija navedenih fakulteta.

Zadatak konkursa je dobijanje idejnog rešenja za suvenir Muzeja Nikole Tesle. Smisao umetničkog rešenja je da, afirmišući Teslino delo, promovišu domišljatošću i veštinom moderna dizajnerska rešenja različitih suvenira za Muzej Nikole Tesle.

Realizovani predmeti treba da budu prikladni kao muzejski suvenir. Njihova veličina ne treba da prelazi mogućnost smeštanja u ambalazu maksimalne veličine 15x15x15 cm. Predlog ambalaže za muzejski suvenir je integralni segment predloženog rešenja. Takođe je nužna optimizacija idejnih rešenja, na ona čija bi serijska proizvodnja bila moguća u okviru domaćih proizvodnih kapaciteta, uobičajenim metodama i postupcima sa standardnom tehničkom opremom koja se može naći na domaćem tržištu.

Prema pravilima konkursa, idejno rešenje mora da bude prvi put javno predstavljeno, a ceniće se originalnost kreativnog rešenja i inovativnost u vrsti proizvoda.

Idejna rešenja muzejskog suvenira mogu se dostaviti u dva oblika:

- prototip, odnosno maketa suvenira koja se dostavlja na adresu:  Muzej Nikole Tesle, Krunska 51, 11000 Beograd.

Uz konkursni rad treba priložiti i konkursnu prijavu .

- rešenje u elektronskom obliku poslato na elektronsku adresu suvenir.tesla@tesla-museum.org ili na CD sa nazivom “Za konkurs” na adresu Muzeja

Za predloge poslate na elektronsku adresu muzeja maksimalna veličina priloga je 10 MB. Sva ostala rešenja, čija je veličina veća od 10 MB treba poslati preko We Transfera na elektronsku adresu Muzeja. Uz konkursni rad u istoj poruci treba priložiti i konkursnu prijavu.

Svaki učesnik može da prijavi najviše tri rada. Svaki rad mora da sadrži i prijavu. Predlozi bez priložene konkursne prijave neće biti uzimani u razmatranje.

NIKOLA TESLA - GODIŠNJICA OD UPOKOJENJA

Prijava za konkurs treba da sadrži sledeće podatke: ime i prezime autora, naziv fakulteta na kome studira, naziv studijskog programa, broj indeksa, kontakt telefon i adresu, adresu elektronske pošte učesnika i kratak opis rada.

Formular za prijavu rada se može preuzeti sa sajta Muzeja Nikole Tesle.

Odabrani radovi biće izloženi na izložbi u “Noći muzeja” 18. maja 2019. godine u Muzeju Nikole Tesle. Svi radovi će dobiti sertifikat Muzeja koji potvrđuje učešće na konkursu za izradu muzejskog suvenira. Muzej će dodeliti tri nagade.

Rokovi:

Konkurs je otvoren do 12. aprila 2019. i to je krajnji rok za predaju radova i idejnih rešenja.

Žiri će potom pregledati sve radove i odabraće tri koja će nagraditi.

Dodela nagrada će biti 17. maja – dan pre “Noći muzeja", a sva idejna rešenja ili prototipovi radova za muzejski suvenir koji budu ušli u uži izbor će biti prikazani na izložbi u “Noći muzeja” 18. maja u Muzeju Nikole Tesle.

Modeli radova pristiglih na konkurs će posle izložbe “Noći Muzeja” biti vraćeni autorima.

Autorska prava:

Učesnik konkursa garantuje Muzeju da je isključivi nosilac autorskih prava na podnetom radu i da je rad njegovo originalno rešenje i da će aktivno učestvovati u eventualnim postupcima, odnosno zaštitiće Muzej u slučaju spora u vezi sa zaštitom autorskih prava.   

Muzej Nikole Tesle zadržava pravo dodavanja svog logotipa na originalni dizajn.

Nagrade:

Nagradni fond iznosi 225.000,00 dinara i raspoređuje se nagrađenima  u sledećim iznosima:

-    prva nagrada 100.000,00 dinara
-    druga nagrada 75.000,00 dinara
-    treća nagrada  50.000,00 dinara.

Novčane nagrade isplaćuju se dobitnicima jednokratno, u roku od 30 dana od dana proglašenja odluke žirija. Muzej ne preuzima obavezu da proizvodi i prodaje nagrađene radove.

Posebnim ugovorima regulisaće se uzajamna prava i obaveze Muzeja i autora čiji rad je izabran za proizvodnju i prodaju.

Članovi žirija su: Dragana Rusalić – akademski vajar, urednik Dizajn centra Kulturnog centra Beograda, Nikola Kolja Božović – vanr. prof. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Lidija Jovanović – diplomirani kostimograf scenskog odevanja, predsednica ULUPUDS-a, Pavle Vasev – d.i.a, podpredsednik ULUPUDS-a i Milica Kesler - istoričarka umetnosti, kustoskinja Muzeja Nikole Tesle.

Ocenjivački kriterijum:

Žiri će se pri izboru rukovoditi sledećim kriterijumom pri izboru radova: osim umetničkog kvaliteta i inovativnosti radova, komunikativnost sa publikom, nužna je i tehnička izvodljivost u okviru domaćih proizvodnih kapaciteta i finansijska racionalost pri izvođenju rada.


PROČITAJTE JOŠ:

FASCINANTNA BIOGRAFIJA MILENE DRAVIĆ

NEBOJŠA GLOGOVAC - IZLOŽBA FOTOGRAFIJA


POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.
reklama box
reklama box
reklama box
reklama box
reklama box