Tabloidi Informer, Alo i Srpski telegraf u današnjem broju na naslovnim stranama donose izjave uhapšenog Ninoslava Jovanovića o tome kako je danima mučio otetu dvanaestogodišnju devojčicu.

„Ministarstvo kulture i informisanja sa najdubljim gnušanjem ocenjuje da su pređene sve granice neljudskog postupanja u odnosu na interese maloletnog lica i njegovih roditelja, koji su već previše patili da bi im neki medijski lešinari bez skrupula i protivno zakonu kopali po vrućim ranama. Ovo je tačka u kojoj društvo mora da bude jedinstveno i solidarno u osudi ovih medijskih zlodela, jer će u suprotnom preći u predcivilizacijsko stanje etičke otupelosti i nemorala“, navodi se u saopštenju.

I Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je današnje naslovne strane „Srpskog telegrafa“ i „Informera“ kojima se, objavljivanjem iskaza višestruko osuđivanog silovatelja Ninoslava Jovanovića, grubo krši dostojanstvo i privatnost maloletne žrtve, što je zabranjeno zakonom i novinarskim kodeksom.

Kako navode u UNS-u na naslovnim stranama „Srpskog telegrafa“ i „Informera“ objavljen je iskaz koji je Jovanović dao policiji i tužilaštvu, a u kojem opisuje zlostavljanje svoje žrtve.

Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanju Aleksandar Gajović rekao je za UNS da će Ministarstvo kulture zbog naslovnih strana ovih listova, koje zaslužuju osudu, podneti prijave tužilaštvu. Kaže da ne mogu biti opravdane interesom javnosti i da su nedopustive u ovako osetljivoj situaciji.

UNS podseća da je članom 79 Zakona o javnom informisanju i medijima propisano da „opisom scene nasilja u mediju ili medijskom sadržaju ne sme se povrediti dostojanstvo žrtve nasilja“, a Kodeksom novinara Srbije da je novinar „dužan da poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina…“.

Magazin Kaleidoskop media daje punu podršku apsolutnoj osudi, kako tabloida, tako i svih onih koji svojim činjenjem prenose ovakve informacije. Postavljamo javno pitanje zašto do reakcije nije došlo još juče kada se uveliko znalo kako će izgledati ove naslovne strane. Danas je već kasno. Nemerljiva šteta je već učinjena maloletnoj devojčici.

Tokom jučerašnjeg popodneva na društvenim mrežama već su se pojavile osude ovih naslovnih strana i tekstova u navedenim tabloidima. Ministarstvo kulture, relevantna udruženja, Javno tužilaštvo i policija bi morali da idu korak ispred događaja u društvu, ili bar da reaguju u realnom vremenu.

Danas je već kasno. Reakcijama nadležnih samo se popunjava medijski prostor, dobijaju "klikovi" i prodaju tiraži. Da je do reakcije došlo juče kada se već znalo kako će danas izgledati njihova štampana izdanja ona bi bila povučena iz štampe i ne bi se ni pojavili na kioscima širom zemlje.