Aktuelno
aktuelno/12.09.2021.

Preminuo akademik i slavista Predrag Piper

aktuelno
  • SANU
Autor fotografije:

Kaleidoskop media

 

Akademik Predrag Piper preminuo je 10. septembra u 71. godini, saopštila je danas Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU). 

Piper je bio jedan od najznačajnijih srpskih slavista, a poseban trag ostavio je u proučavanju gramatičke i leksičke semantike u srpskom, ruskom i drugim slovenskim jezicima, ističe SANU, uz ocenu da je njegov odlazak veliki gubitak za Akademiju i sveukupnu srpsku nauku i kulturu.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (1973), gde je potom radio kao asistent (od 1974) i docent (od 1983). Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio je vanredni profesor od 1989. godine, a potom i redovni profesor od 1991.
 
Za dopisnog člana SANU izabran je 2003, za redovnog 2012, dok je za člana Makedonske akademije nauka i umetnosti (MANU) izabran 2015. godine.
 
U SANU je inicirao osnivanje dva odbora i bio (ko)urednik šest publikacija tih odbora. Bio je sekretar Odeljenja jezika i književnosti SANU od 2013. do 2018, odnosno član Predsedništva SANU.
 
Bio je šef Katedre za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, te upravnik Katedre za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Predavao je i na univerzitetima u Moskvi, Petrogradu, Voronježu, Ivanovu, Seulu, Saporu, Zadru, Nišu, Skoplju, Ljubljani.
 
Piper je bio i potpredsednik Uređivačkog odbora Srpske enciklopedije i glavni urednik časopisa Južnoslovenski filolog i časopisa Zbornik Matice srpske za slavistiku, kao i član uredništava i uređivačkih saveta više srpskih i inostranih naučnih časopisa i zbornika. 
 
Od 1985. do 2013. bio je član, a od 2009. do 2013. predsednik Komisije za proučavanje gramatičke strukture slovenskih jezika Međunarodnog slavističkog komiteta. Bio je potpredsednik Međunarodne asocijacije profesora ruskog jezika i književnosti (1986–1990), te član Matice srpske, Srpske književne zadruge i Slavističkog društva Srbije.
 
Bibliografija akademika Predraga Pipera obuhvata 198 posebnih izdanja, od čega su 31 monografije, univerzitetski priručnici, bibliografije i priređena izdanja, dve prevedene knjige, 165 izdanja udžbenika i priručnika za osnovnu i srednju školu (više od pedeset naslova), a više od 400 bibliografskih jedinica su studije, članci, prikazi i druge publikacije.
 
Akademik Predrag Piper je odlikovan brojnim nagradama i priznanjima, među kojima su: Orden prijateljstva među narodima (Moskva, 1990); Plaketa počasnog člana Bugarskog rusističkog društva (Sofija, 1990); Nagrada "Pavle Ivić" Slavističkog društva Srbije (s koautorima Sintakse savremenoga srpskog jezika, Beograd 2007; i sa akademikom Ivanom Klajnom za Normativnu gramatiku srpskog jezika, Novi Sad, 2013); Povelja "Radovan Košutić" Slavističkog društva Srbije (2016); Nagrada Biblioteke Matice srpske "Zlatna knjiga" (2016); Povelja Matice srpske za negovanje srpske književno jezičke norme (2018); Zlatna diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2019).


PROČITAJTE I:

ČETIRI DECENIJE KIŠOVE GROBNICE


Svi sadržaji na portalu magazina Kaleidoskop media su besplatni, a sajt se finansira isključivo donacijama čitalaca i prijatelja.

Podržite rad našeg magazina OVDE


 

POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.