Vizuelne umetnosti
vizuelne umetnosti/8.07.2019.

Spoj nauke i umetnosti kroz nove medije

vizuelne-umetnosti
  • Promo
Autor fotografije:

Priredila: Lela Milivojević

Novomedijska umetnica Tanja Vujinović održaće 8. jula predavanje MetaVrt Sfera2 u okviru ciklusa Društvo i digitalni mediji koje organizuje Kolarčeva zadužbina.

Kroz predstavljanje svojih radova, Tanja Vujinović će govoriti o umetničkoj oblasti novih medija koji spajaju nauku i umetnost. Takođe, ukazaće na značaj interdisciplinarnosti u novomedijskom umetničnom stvaralaštvu, odnosno na neophodnost i produktivnost saradnje umetnika sa inženjerima, naučnicima, filozofima i ekspertima iz drugih oblasti u realizaciji umetničkih projekata.

MetaVrt Sfera2 Tanje Vujinović je ekosistem koji se sastoji od futurističkih mašina koje se brinu o nama i našem okruženju. Ovi objekti, odnosno sintetički uređaji, inspirisani su paleobotanikom i tehnologijama veštačke inteligencije, fizikom plazme i nanostrukturisanim materijalima.

Kroz virtuelni svet i fizičke instalacije, umetnica istražuje veze između sintetičkog i prirodnog. Radovi povezuju prošlost sa budućnošću i spajaju činjenice i elemente iz nauke i istorije sa mitologijom. Kao što naziv projekta sugeriše, radovi su inspirisani brojnim metaforama vezanim za vrtove i njihove elemente.

Radovi koji čine Sferu2 su Karboflora, Fontana, Arbora i Zaštitnici i Genera. Karboflora je beskrajna virtuelna simulacija, u okviru koje se virtuelna flora razvija prema merenjima zagađenja vazduha. Fontana čisti vodu uz pomoć plazme, dok mala fontana u vazduh raspršuje vodu tretiranu plazmom. Genera čisti vazduh uz pomoć nanocevi. Arbora analizira emocionalna stanja kroz glas i generiše binauralni zvuk.

MetaVrt je projekat koji preispituje kompleksan odnos čoveka i njegovog tehnološki posredovanog okruženja prirode i kulture, a svaka instalacija pokreće specifična pitanja.

Kroz MetaVrt Sferu2, umetnica ispituje ne samo ono što postoji u našim životima, već i mnogobrojne mogućnosti i promene koje se mogu pojaviti u biopolitičkim, društvenim i ekološkim domenima.


IZLOŽBA TANJE VUJINOVIĆ U ARTLABU KOLARCA ¶


Tanja Vujinović je novomedijska umetnica koja radi internacionalno od 1997. godine. Izlagala je u brojnim značajnim galerijama i muzejima širom sveta. Stekla je obrazovanje u oblastima dizajna, vizuelne umetnosti i filozofije. Diplomirala je 1999. godine na Fakultetu likovnih umetnosti, na slikarskom odseku u Beogradu. Stekla je zvanje doktora nauka u oblasti Filozofije i teorije vizuelne kulture na Fakultetu za humanističke studije Kopar 2010. godine.

Suosnivač je SciArt Lab-a na Institutu Jožef Stefan, laboratorije za projekte na preseku nauke i umetnosti, a vodi i Ultramono – institut za produkciju i istraživanje umetnosti novih medija.Vujinović svoju umetničku praksu bazira na istraživanju i objedinjuje tradicionalne umetničke discipline i nove tehnologije. Fokusirana je na načine na koje tehnologije utiču na čoveka i prirodu, a kroz svoj rad istražuje odnose između ljudske subjektivnosti, tehnologije i prirode, kao i amalgame koji nastaju iz tih odnosa.

Predavanje Tanje Vujinović biće održano 8. jula u 18 časova u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, a ulaz je slobodan.

POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.
reklama box
reklama box
reklama box
reklama box