Vizuelne umetnosti
vizuelne umetnosti/8.07.2019.

Spoj nauke i umetnosti kroz nove medije

vizuelne-umetnosti
  • Promo
Autor fotografije:

Priredila: Lela Milivojević

Novomedijska umetnica Tanja Vujinović održaće 8. jula predavanje MetaVrt Sfera2 u okviru ciklusa Društvo i digitalni mediji koje organizuje Kolarčeva zadužbina.

Kroz predstavljanje svojih radova, Tanja Vujinović će govoriti o umetničkoj oblasti novih medija koji spajaju nauku i umetnost. Takođe, ukazaće na značaj interdisciplinarnosti u novomedijskom umetničnom stvaralaštvu, odnosno na neophodnost i produktivnost saradnje umetnika sa inženjerima, naučnicima, filozofima i ekspertima iz drugih oblasti u realizaciji umetničkih projekata.

MetaVrt Sfera2 Tanje Vujinović je ekosistem koji se sastoji od futurističkih mašina koje se brinu o nama i našem okruženju. Ovi objekti, odnosno sintetički uređaji, inspirisani su paleobotanikom i tehnologijama veštačke inteligencije, fizikom plazme i nanostrukturisanim materijalima.

Kroz virtuelni svet i fizičke instalacije, umetnica istražuje veze između sintetičkog i prirodnog. Radovi povezuju prošlost sa budućnošću i spajaju činjenice i elemente iz nauke i istorije sa mitologijom. Kao što naziv projekta sugeriše, radovi su inspirisani brojnim metaforama vezanim za vrtove i njihove elemente.

Radovi koji čine Sferu2 su Karboflora, Fontana, Arbora i Zaštitnici i Genera. Karboflora je beskrajna virtuelna simulacija, u okviru koje se virtuelna flora razvija prema merenjima zagađenja vazduha. Fontana čisti vodu uz pomoć plazme, dok mala fontana u vazduh raspršuje vodu tretiranu plazmom. Genera čisti vazduh uz pomoć nanocevi. Arbora analizira emocionalna stanja kroz glas i generiše binauralni zvuk.

MetaVrt je projekat koji preispituje kompleksan odnos čoveka i njegovog tehnološki posredovanog okruženja prirode i kulture, a svaka instalacija pokreće specifična pitanja.

Kroz MetaVrt Sferu2, umetnica ispituje ne samo ono što postoji u našim životima, već i mnogobrojne mogućnosti i promene koje se mogu pojaviti u biopolitičkim, društvenim i ekološkim domenima.


IZLOŽBA TANJE VUJINOVIĆ U ARTLABU KOLARCA ¶


Tanja Vujinović je novomedijska umetnica koja radi internacionalno od 1997. godine. Izlagala je u brojnim značajnim galerijama i muzejima širom sveta. Stekla je obrazovanje u oblastima dizajna, vizuelne umetnosti i filozofije. Diplomirala je 1999. godine na Fakultetu likovnih umetnosti, na slikarskom odseku u Beogradu. Stekla je zvanje doktora nauka u oblasti Filozofije i teorije vizuelne kulture na Fakultetu za humanističke studije Kopar 2010. godine.

Suosnivač je SciArt Lab-a na Institutu Jožef Stefan, laboratorije za projekte na preseku nauke i umetnosti, a vodi i Ultramono – institut za produkciju i istraživanje umetnosti novih medija.Vujinović svoju umetničku praksu bazira na istraživanju i objedinjuje tradicionalne umetničke discipline i nove tehnologije. Fokusirana je na načine na koje tehnologije utiču na čoveka i prirodu, a kroz svoj rad istražuje odnose između ljudske subjektivnosti, tehnologije i prirode, kao i amalgame koji nastaju iz tih odnosa.

Predavanje Tanje Vujinović biće održano 8. jula u 18 časova u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, a ulaz je slobodan.

POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.