Klik na svetlost
klik na svetlost/18.10.2017.

Izdavački poduhvat - Muzej umetnosti!

klik-na-svetlost
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
 • Promo/MUZEJ UMETNOSTI
Autor fotografije:

Kaleidoskop media

30.000 godina stvaralaštva čovečanstva u jednoj knjizi!

Najveća i najsveobuhvatnija knjiga o umetnosti ikada objavljena u svetu, doživela je i svoje izdanje na srpskom jeziku. Muzej umetnosti, sa svojih gotovo 1.000 strana velikog formata i više od 2.700 najznačajnijih umetničkih dela, poput realne muzejske postavke, na originalan način donosi pregled ljudskog stvaralaštva na svim kontinentima, od praistorije do danas.


Izdavačka kuća "DATA STATUS“ iz Beograda upravo je objavila monumentalnu,  kapitalnu knjigu Muzej umetnosti. To je  prevod knjige koju je pre samo nekoliko  godina objavio svetski izdavač „Fejdon pres“ (Phaidom press), zbog koje se „Tajms“ zapitao: „Zašto kupiti običnu knjigu o umetnosti kada možete da imate sopstveni muzej?“Pitanje je na mestu, zato što je Muzej umetnosti najveća umetnička kolekcija ikada okupljena na jednom mestu. U ovoj impozantnoj knjizi nalaze se reprodukcije više od 2.700 reprezentativnih umetničkih dela iz 650 zemalja, stvaranih od kamenog doba do kraja prve decenije ovog veka. S obzirom na to da su eksponati dostupni svima i u svako doba dana i noći, knjiga Muzej umetnosti  postala je lični, virtualni muzej.

Izdavačka kuća „Fejdon pres“ je najveći svetski izdavač knjiga o umetnosti, sa sedištem u Londonu i Njujorku. Prema mišljenju kritičara, Muzej umetnosti je njihovo najambicioznije izdanje. Radovi uvršteni u Muzej umetnosti nalaze se u muzejima, velikim i malim, i u privatnim galerijama i kolekcijama. Gotovo stotinu stručnjaka različitih oblasti umetnosti i arheologa  iz sveta, više od deset godina istraživali su i vršili selekciju dela s namerom da stvore idealnu umetničku postavku celog sveta tokom tri milenijuma.Izabrana dela su fotografisana u visokoj rezoluciji da bi čitaoci, odnosno posetioci, mogli da uživaju u svakom detalju, koje čak ni uživo ne mogu da se vide tako jasno kao na stranicama ove knjige. Rad je bio studiozan i mukotrpan jer je bilo neophodno da se obiđu različite lokacije širom sveta da bi se potpunije dokumentovalo sveukupno stvaralaštvo. Rezultat toga je ekskluzivnost: posetioci Muzeja umetnosti su jedini koji mogu videti, na primer, delove oltarske slike Maesta iz 14. veka italijanskog umetnika Duča, ili jednu sliku Žorža Braka, čija je vlasnica nakon dugogodišnjih pregovora sa izdavačem pristala da je prvi put javno izloži upravo u Muzeju umetnosti.

Pomenimo da su iz Srbije u Muzeju umetnosti izložena dva dela: skulptura Praroditeljka iz Lepenskog vira i fotografski zapis performansa Ritam 5 Marine Abramović.

U ovoj knjizi, na jednom mestu, su praistorijska kultura, umetnost drevnog Bliskog istoka i Egipta, antička grčka i rimska umetnost,  rana italijanska i etrurska umetnost, umetnost Centralne Azije, Kine, Koreje, Japana, vizantijska, islamska i srednjovekovna umetnost Evrope, italijanska umetnost i renesansna na Severu Evrope, umetnost Južne i Jugoistočne Azije,  prekolumbovske Amerike, barok i rokoko, neoklasicizam, umetnost devetnaestog veka, afrička, umetnost Australije i Okeanije, umetnost prošlog, i prve desenije ovog veka.Svo to umetničko bogatstvo ove knjige podeljeno je kao u pravom muzeju na odeljenja – ima ih 25, i na njihove 452 galerije. Takođe kao i u realnom muzeju, uz svaki eksponat nalazi se legenda na kojoj su naznačeni mesto i vreme njegovog nastanka, i podaci o dimenzijama i tehnici u kojoj je delo izvedeno. Kratak tekst određuje mesto svakog reprodukovanog dela u odnosu na ostala dela iz epohe u kojoj je ono nastalo.       Kao i u svakom muzeju, i u Muzeju umetnosti vizuelni deo dominira nad tekstualnim, ali ne samo prostorom koji zauzima u ovoj knjizi, već pre svega kvalitetom. Reprodukcije velikog formata objavljene su u vrhunskoj štampi koja stvara utisak prostora kod posmatrača, utisak da se nalazi u  pravom muzeju, dok izdvojeni i uveličani karakteristični detalji reprodukovanih radova olakšavaju njihovo proučavanje. Zato su reprodukcije, dakle najvažniji element knjige o umetnosti, ono što Muzej umetnosti čini  izuzetnom i jedinsvenom.

Muzej umetnosti je impozantna, retko velika i obimna knjiga, i sigurno među najvećima na svetu. Ima 978 strana, teška je oko 10 kilograma, njena visina je 42, širina 32,5 a debljina 6 santimetara.

„DATA STATUS“, izdavač izdanja Muzeja umetnosti na srpskom jeziku, ostvario je izuzetan podvig, u uslovima našeg izdavaštva neostvariv. Ceo proces stvaranja ovog izdanja trajao je skoro tri godine. Posebno su bili zahtevni i dugotrajni pregovori sa vlasnikom licence,  zato što je „Fejdon pres“, kao svetski lider u ovoj oblasti izdavaštva izuzetno zahtevan i selektivan pri izboru partnera. Ne vredi nabrajati šta je sve bilo potrebno da bi se ova knjiga objavila – pomenimo samo angažovanje velikog broja muzejskih stručnjaka, prevodilaca, lektora, konsultanata, saradnika raznih profesija.

Po oceni svetske stručne javnosti, Muzej umetnosti je najveći ikada realizovani izdavački poduhvat u ovoj oblasti, a njegov globalni značaj ogleda se u uspehu da poveže stvaraoce različitih epoha i međusobno udaljenih krajeva sveta, i da tako ispriča priču o razvoju i životu umetnosti na Zemlji. Kako je u recenziji napisala istoričarka umetnosti dr Dijana Metlić, docent na Katedri za teorijsko-stručne predmete Akademije umetnosti u Novom Sadu, ova knjiga „uspeva da realizuje nerealizovano: u njegovim galerijama konačno su objedinjeni veliki i mali muzeji, zvanične institucije kulture i privatne zbirke, poznate i nepoznate kolekcije koje zbog izmena u stalnim postavkama nikada ne bivaju do kraja istražene i najčešće ostaju nedostupne široj javnosti.”

Sve čestitke "DATA STATUSU"!

PROČITAJTE JOŠ: DR ZORAN PAUNOVIĆ, ŽIVOT JE LEPŠI AKO UMETE DA ČITATE

IZVODI IZ RECENZIJA

Iz recenzije dr Dijane Metlić, docenta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu:

Ovoj vizuelnoj fešti je teško odoleti: s približno hiljadu strana ogromnog formata štampana na kunstdruku, ova knjiga, u pravom smislu te reči, fizički je izazov. Obuhvata preko 2700 umetničkih dela nastalih od kamenog doba do prve decenije dvadeset i prvog veka, pružajući uvid u najrazličitije forme ljudskog kreativnog izražavanja sa svih meridijana. Vredi napomenuti da je s naših prostora Muzej umetnosti u svoju zbirku uvrstio skulpturu Praroditeljke iz Lepenskog vira u galeriji 67, kao i Ritam 5 Marine Abramović, u galeriji 410.

Značaj ovog izdanja je u njegovom uspelom pokušaju da približi najrazličitije epohe, poveže međusobno udaljene krajeve sveta i skrene pažnju na stvaralaštvo velikog broja umetnika. Ono zapravo nudi „uputstvo za upotrebu“ umetnosti, s ciljem sticanja generalnog pogleda na to kako se ona razvijala u različitim vremenima, kako se menjala u zavisnosti od društvenih okolnosti, i kako će, eventualno, izgledati u narednim decenijama.

Dragocenost Muzeja umetnosti nalazi se u činjenici da on uspeva da realizuje nerealizovano: u njegovim galerijama konačno su objedinjeni veliki i mali muzeji, zvanične institucije kulture i privatne zbirke, poznate i nepoznate kolekcije, koje zbog izmena u stalnim postavkama nikada ne bivaju do kraja istražene i najčešće ostaju nedostupne široj javnosti. Njegova posebna vrednost jeste u rasplamsavanju mašte i želje za budućim stvarnim putovanjima ka delima koja će čitalac poželeti da vidi u originalu, nakon što ih je otkrio unutar korica ovog luksuznog izdanja. Rađen s ciljem da bude kolekcionarski primerak koji će se čuvati u bibliotekama ljubitelja umetnosti i poštovalaca knjiga, Muzej umetnosti i dalje čini živim debate o značaju analognih izdanja u digitalnoj eri, ukazujući na neophodnost njihove uporedne egzistencije.

 

Iz recenzije mr Tijane Stanković Pešterac, pomoćnika direktora Muzeja Vojvodine:

U svakom smislu monumentalna, ova knjiga pruža izvanredno muzejsko iskustvo. Zamišljena je na veoma originalan način: eminentni stručnjaci odabrali su najveća remek-dela svetske umetnosti, razvrstavši ih tematski i u posebna odeljenja i galerije. Na knjizi je više od decenije radilo oko stotinu kustosa, nastavnika, istraživača i urednika, osmišljavajući je i razvijajući.

Knjiga pred vama u svemu podseća na veliki zamišljeni muzej. U njoj se nalaze vredne i kvalitetne reprodukcije umetničkih dela različitih vrsta. Tekstovi koji prate predmete takođe pokazuju muzeološki pristup, često nas podsećajući na kataloge stalnih postavki. Veoma su informativni, i poput uvodnih – tematskih, ili širih predmetnih legendi na izložbama, daju osnovne podatke o artefaktima, periodu iz kojeg potiču ili geografskim odrednicama na koje se odnose. Pored toga, o svakom predmetu postoje kataloški podaci koji govore o njegovoj veličini, datovanju, autoru (ukoliko je poznat), kao i materijalu od kojeg je načinjen. Ovo su podaci koji se u muzejima mogu naći na muzejskim vitrinama ili pored izloženih predmeta.

Poglavlja u ovoj knjizi takođe su osmišljena na nekonvencionalan način. U okviru njih nalaze se tematske celine čiji naslovi podsećaju na nazive tematskih izložbi. Neke od njih eksplicitno zadržavaju termin izložba u svom nazivu, poput jedne prave rimske teme – Izložba: prilagođavanja i imitacije u rimskoj umetnosti koja, ovako formulisana i obrađena, pruža jedan potpuno drugačiji način posmatranja rimske skulpture, neuobičajen za publikacije ovog tipa. Intrigantno ispripovedane priče podstiču čitaoca da nastavi istraživanje i sazna što više o predmetima i temama koji se nalaze pred njim.

Pored hronološkog sleda kao vodilje, geografske odrednice takođe nisu zanemarene. Osim galerija koje su posvećene evropskoj i američkoj umetnosti, postoje i one koje se bave umetnošću Japana, Kine, Koreje, Australije i Azije. Tekst nije opterećen imenima stvarnih muzeja, galerija i zbirki u kojima se čuvaju i sa ponosom izlažu ova remek-dela svetske umetnosti, već se njihov popis nalazi na kraju knjige, sa glosarijem, sadržajem galerija, kao i indeksom.

 O KNJIZI U SVETSKIM MEDIJIMA

„Zašto da kupite običnu knjigu kada možete da imate sopstveni muzej?... Knjiga Muzej umetnosti je kolosalni svezak koji obuhvata više kontinenata, perioda i umetničkih pristupa, a cilj je da se sakupi savršena kolekcija. Nekome ko već ima sve, knjiga poklanja Mona Lizu i mnoštvo drugih radova, od vizantijskih mozaika, preko Beninovih bronzi, do apstraktnih radova Brajsa Mardena.” – The Times

„Impresivno... Ova knjiga treba da se nađe u svim bibliotekama, školama i domovima. U eri u kojoj se mnoštvo informacija o umetnosti može napabirčiti elektronskim putem, ovo delo je sa svojim besprekornim reprodukcijama nadasve hrabar pokušaj da se istakne značaj štampanog dela”. – Art Quarterly

„Šta je veliko umetniko delo? To je pitanje koje se samo nameće kada listate Muzej umetnosti, kolosalnu knjigu u kojoj je sakupljena idealna kolekcija skulptura, slika, vaza, tapiserija i umetničkih instalacija”. – The Guardian

„Jedinstven, opsežan i bez presedana po obimu, ovaj vizuelno spektakularan pregled sveta umetnosti spada u velike javne, akademske i specijalne biblioteke. Predodređena da oduševi, inspiriše i obrazuje, ali i da postane neprocenjivo vredan, klasičan izvor na temu umetnosti, ovu knjigu toplo preporučujemo.” – Library Journal.com

„Najveća dela svetske umetnosti u jednom tomu... Monumentalan muzej bez zidova.” – The Daily Telegraph

„Neobavezno neoklasičnan dizajan... Kao da razgledate slike uz stručnog vodiča koji vam šapuće u uvo. Iscrpno.” – The Observer

„Knjiga je dupke puna umetnina koje se ne viđaju često reprodukovane u ovom obimu.” – The New York Times

POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.
User
Milena Bra.
20.10.2017.

Prelepo!!! Čestitke izdavaču!