Klik na svetlost
klik na svetlost/4.10.2018.

Čarobna frula i Kolarac za decu

klik-na-svetlost
 • Promo
 • Promo
 • Promo
 • Promo
 • Promo
 • Promo
 • Promo
 • Promo
 • Promo
 • Promo
 • Promo
Autor fotografije:

Kaleidoskop media

Centar za nastavu stranih jezika Kolarčeve zadužbine organizovaće probni čas za kurs Engleskog uz muziku za decu od tri do 8 godina 10. oktobra u 17 časova. 

Odavno je poznato da je muzika veoma važna za razvoj deteta, kao i da deca imaju urođenu sposobnost za nesvesno učenje stranog jezika. Zato su Centar za nastavu stranih jezika Kolarčeve zadužbine i Muzička radionica Čarobna frula osmislili program za učenje stranih jezika kroz muziku za decu uzrasta od tri do osam godina.

Kako za Kaleidoskop media objašnjava muzikološkinja i kulturološkinja Bojana Nestorović koja vodi Muzičku radionicu Čarobna frula, stručni tim muzičkih pedagoga i filologa napravio je poseban plan i program kako bi deca kroz muzičko – jezičke igre savladala osnove stranog jezika i muzičke kulture. 

Deca imaju urođenu sposobnost za nesvesno učenje jezika i sama izloženost jeziku im je dovoljna za njegovo savladavanje i pamćenje. Kroz muziku sve je znatno lakše jer se ona pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu.

„Ponukana iskustvom u radu sa decom u Muzičkoj školi ‘Dr Vojislav Vučković’, shvatila sam da je predškolsko muzičko obrazovanje kao i rana muzička stimulacija od velikog  značaja za decu, kako u emotivnom tako i u socijalnom pogledu. U radionici se prevashodno bavimo muzičkom edukacijom dece na neposredan i suptilan način, gde deca kroz razne vrste muzičkih igara, pesama, didaktičkih igara, ritmičkih vežbi, ulaze u čaroban, bajkovit svet muzike“, kaže Bojana.

Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina. Zato su muzičko – jezičke igre veoma važne prilikom učenja stranog jezika jer dete kroz igru uči. Takva vrsta učenja pokazala se kao jedna od najboljih metoda učenja za decu predškolskog uzrasta.

„Mi povezujemo reč i sliku, bojimo note kroz kroz to ujedno učimo i boje, slušamo i učimo pesmice različitog sadržaja,  učimo muzičke instrumente, razvijamo motoriku kroz pesmice koje sadrže muziku i pokret, učimo delove tela kroz ritmičke obrasce, učimo dane u nedelji, usvajamo pravilan izgovor reči kroz brojalice i brzalice i samim tim razvijamo pravilan govor na stranom jeziku“, dodaje Bojana.

O tome zašto je baš muzika ta koja je važna govore nam mnoga istraživanja, Bojana nam navodi neke od njih.

 

Reč muzika, potiče od korena grčke reči muza. Mitologija nam govori da devet muza, nebeskih sestara koje vladaju pesmom, poezijom i drugim vidovima umetnosti i nauke, jesu kćeri Zevsove kralja svih bogova i Mnemosine, boginje sećanja. Otuda, muzika jeste dete božanske ljubavi čije su milost, lepota i misteriozne isceljujuće moći duboko povezane sa nebeskim poretkom i sećanje na naše poreklo i sudbinu.

Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije - oko treće godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.

U psiho–fizičkom razvoju dece, muzika ima neprocenjiv značaj. Naime, naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku, identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć, muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina, kao i na celokupni nervni sistem. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. Edukacija u ranom uzrastu deteta, kao i u predškolskom uzrastu deteta, smatra se najvažnijom u razvoju deteta. Muzika se pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu. Ona pozitivno utiče na razvoj svakog deteta, jer radom kroz muziku podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.

♫♪ U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i da je uključuje u svaku igru i kreativnost. Brojna istraživanja poslednjih nekoliko decenija potvrdila su da muzičke aktivnosti (slušanje, pevanje, sviranje, stvaralačko muzičko izražavanje i doživljavanje) posredno i značajno utiču na sve aspekte razvoja, tj celovitu ličnost deteta. Naročito je istaknuta mogućnost i vrednost predškolskog perioda kao kritičnog perioda uticanja na muzički, odnosno opšti razvoj.

♫♪ U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i nauči da peva. Deca koja se bave muzikom, razvijaju socijalnu inteligenciju i lakše razumevaju druge i okolinu. Iako se muzika najčešće vezuje za osećaj zadovoljstva i uživanje, njena edukativna uloga ne sme biti zanemarena. „Baš kao što humus u prirodi, čini mogućim cvetanje biljaka, tako jednostavna muzika, podstiče u detetu razvoj takvih moći koje na drugačiji način ne bi mogle procvetati“, reči su poznatog kompozitora, Karla Orfa.„Akcenat je prevashodno na klasičnoj muzici, i upoznavanju dece sa istom. Kroz najpoznatije valcere i marševe, razna klavirska i simofnijska dela deca aktivno slušaju klasičnu muziku, uče o instrumentima u simonfijskom orkestru i stiču naviku i pre svega ljubav prema takvoj vrsti muzike, koja je danas veoma slabo zastupljena u medijima pogotovo za decu predškolskog uzrasta“, dodaje Bojana.

Najmlađi će kroz novi program učenja stranih jezika kroz muziku Centra za nastavu stranih jezika Kolarčeve zadužbine i Muzičke radionice Čarobna frula razviti veštine komunikacije na stranom jeziku, dobiti početne korake ka prirodnom, pravilnom i intonativno prezicnom pevanju i razviti muzičko pamćenje.

PROČITAJTE JOŠ NA KALEIDOSKOP MEDIA: NEMANJA RADULOVIĆ - ESENCIJA ČISTE LJUBAVI

POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.
reklama box
reklama box
reklama box
reklama box
reklama box