moja-kafica
moja-kafica

Direct Before You Shoot
Režija pre snimanja

Režiranje filmova je izazov, i kreativno i tehnički. Dobar storibord vam omogućava da taj izazov savladate − Dejvid Rasel

Storibord za mene predstavlja način da unapred vizuelizujem ceo film − Martin Skorseze

Američki vizuelni umetnik i ilustrator Dejvid Rasel, jedan od najznačajnijih i najangažovanijih storibord umetnika, prenosi svoje znanje i veštine profesionalcima angažovanim u filmskoj umetnosti i studentima umetnosti kroz svoj master-klas “Režija pre snimanja” koji je do sada održan u Americi, Evropi i Australiji.

Master-klas Direct Before You Shoot/Režija pre snimanja je namenjen profesionalcima u oblasti režije, montaže, kamere... ali i producentima, jer insistiranje na storibordu u pre-produkciji doprinosi uštedi budžeta i pomaže u procesu plasiranja projekta. Jednako je zanimljiv i koristan likovnim umetnicima i ilustratorima koji se interesuju za rad kao crtači storiborda ili kao koncept ilustratori. Posebno je uzbudljiv studentima završnih godina umetničkih fakulteta iz oblasti filmske, primenjene i likovne umetnosti, čije opredeljenje su film, reklamna industrija, video igre, animacija, ilustracija…

Celokupno predavanje biće praćeno slajdovima - ilustracijama i kratkim odlomcima iz filmova što ga čini vizuelno atraktivnim, dinamičnim i uzbudljivim. Na kraju prvog dana predavanja učesnici će dobiti uputstva za vežbu koju su obavezni da urade za sledeći dan, i te vežbe će biti analizirane drugog dana. Učesnici će svakoga dana na kraju predavanja moći da postavljaju pitanja na koja će Dejvid Rasel odgovarati.

Master-klas će biti održati na engleskom jeziku.
Više o master-klasu: www.dynamicimagesdr.com/master-class


Vreme, mesto i trajanje

22-23.09.2017, Kulturni centar REX, Jevrejska 16, Beograd, 09:00-16:00


Satnica

Petak, 22. septembar

 • 08:30–09:30 – PRIJAVLJIVANJE
 • 09:30–11:00 – PREDAVANJE
 • 11:00–11:10 – KRATKA PAUZA
 • 11:10–13:30 – PREDAVANJE
 • 13:30–14:00 – RUČAK
 • 14:00–15:00 – PREDAVANJE
 • 15:00–15:30 – ODGOVORI NA PITANJA

Subota, 23. Septembar

 • 09:30–11:00 – PREDAVANJE
 • 11:00–11:10 – KRATKA PAUZA
 • 11:10–13:30 – PREDAVANJE
 • 13:30–14:00 – RUČAK
 • 14:00–15:00 – PREDAVANJE
 • 15:00–15:30 – ODGOVORI NA PITANJA

Preuzmite Satnicu master-klasa OVDE


david-rusel prijava za master klass

Teme master-klasa


 • - Istorijski pregled korišćenja storiborda u stvaranju filmova
 • - Konceptualna i produkcijska ilustracija – funkcije i primene
 • - Kako svaki sektor koristi storibord i koncept ilustracije – reditelji, producenti, direktori fotografije, kostimografi, majstori vizuelnih efekata, montažeri i marketinški timovi
 • - Opis posla storibord umetnika; razlika između animacije i storiborda; kategorije ilustratora: produkcijski, konceptualni, storibord ilustratori
 • - Storibord i koncept ilustracije kao atribut pri ugovaranju projekata
 • - Storibord umetnik kao pisac/reditelj
 • - Razumevanje narativa: analiza scenarija i pristup scenariju
 • - Prelom scenarija u cilju izrade storiborda
 • - Jačanje moći scenarija kroz vizuelni razvoj
 • - Metodi kompozicije – kako majstori filma ostvaruju nezaboravne kadrove
 • - Storibording za vizuelne efekte
 • - Uloga previzuelizacije
 • - Uslovi za obuku
 • - Alat
 • - Razumevanje kamere
 • - Formiranje stranica
 • - Upotreba usmeravajućih strelica
 • - Opisi kadrova
 • - Pregled vizuelnih efekata
 • - Storibord umetnik kao timski igrač – kako ovaj umetnik sarađuje i kreativno i društveno sa filmskom ekipom; opisi potencijalnih problema; o psihološkim motivima reditelja i producenata

Sve teme ilustrovane su filmskim isečcima, grafičkim prikazima scena i storibord sekvencama iz odabranih značajnih filmova.